Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên

Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên 1 đẹp Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên 1 chuyên nghiệp
Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên 2 đẹp Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên 2 chuyên nghiệp
Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên 3 đẹp Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên 3 chuyên nghiệp
Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên 4 đẹp Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên 4 chuyên nghiệp
Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên 5 đẹp Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên 5 chuyên nghiệp
Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên 6 đẹp Thiết kế hồ sơ năng lực Khởi Nguyên 6 chuyên nghiệp
Công ty cổ phần thương mại đầu tư xuất nhập khẩu khởi nguyên được thành lập từ tháng 8 năm 2011, với 49 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Hiện tại, công ty tập trung vào khai thác 5 lĩnh vực chính là Quảng cáo truyền thong, xây dựng cơ bản, chuỗi cung ứng thiết bị giáo dục trường học – thiết bị y tế, vận tải khách hang, kinh doanh xăng dầu, và ứng dụng khoa học vào lĩnh vực nông nghiệp. Thế mạnh của công ty là quảng cáo truyền thong, thương mại trong nước và quốc tế, đây cũng là hai ngành nghê phù hợp với xu hướng phát triển của kinh tế và đất nước trong thời gian tới, công ty có những định hướng, mục tiêu chiến lược lâu dài nhằm thúc đẩy quy mô và chất lượng dịch vụ, mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp và đối tác

Số lần xem : 4659

phone Hồ Chí Minh: 0936 438 238
Đăng ký tư vấn
Liên hệ