Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC

Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 1 đẹp Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 1 chuyên nghiệp
Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 2 đẹp Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 2 chuyên nghiệp
Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 3 đẹp Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 3 chuyên nghiệp
Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 4 đẹp Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 4 chuyên nghiệp
Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 5 đẹp Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 5 chuyên nghiệp
Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 6 đẹp Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 6 chuyên nghiệp
Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 7 đẹp Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 7 chuyên nghiệp
Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 8 đẹp Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 8 chuyên nghiệp
Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 9 đẹp Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 9 chuyên nghiệp
Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 10 đẹp Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 10 chuyên nghiệp
Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 11 đẹp Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 11 chuyên nghiệp
Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 12 đẹp Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty khoáng sản BKC 12 chuyên nghiệp
BKC (Tên đầy đủ của công ty hiện nay  là Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn. Tuy nhiên để tiện cho việc giao dịch, quảng bá công ty có ý tưởng sử dụng mã chứng khoán BKC làm thành tên thương hiệu, đồng thời là tên viết  tắt của công ty). Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, đến nay đã cổ phần hóa và trở thành công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty có trụ sở ở thị xã Bắc Kạn

Tham kho thêm: nhận diện thương hiệu | Thiết kế logo công ty | hồ sơ năng lực công ty xây dựng

Số lần xem : 5175

phone Hồ Chí Minh: 0936 438 238
Đăng ký tư vấn
Liên hệ