Tư vấn chiến lược/

Tư vấn định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu là một công cụ duy nhất tính toán giá trị kinh tế của thương hiệu, góp phần hỗ trợ cho đầu tư marketing và cho phép nhà quản trị ra kế hoạch và ước lượng tầm quan trọng của chiến lược đề ra. Hay nói cách khác, định giá thương hiệu là một quá trình tổng hợp và đo lường giá trị kinh tế của thương hiệu trong hiện tại và tương lai.

Tư vấn định giá thương hiệu của Rubee đem lại sự đánh giá về thương hiệu trong tương quan với hoạt động công ty, với thị trường, xác định điểm mạnh điểm yếu và giải pháp để xây dựng thương hiệu, giúp làm gia tăng giá trị cho doanh nghiệp.

Các dịch vụ đồng hành cùng khách hàng của Rubee:      

  • Tư vấn xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá.
  • Tư vấn xác định giá trị thương hiệu trong hoạt động chia tách doanh nghiệp.
  • Tư vấn xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ khi góp vốn kinh doanh bằng tài sản thương hiệu.
  • Tư vấn xác định giá trị trong việc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thương hiệu cho doanh nghiệp khác.
  • Xác định giá trị thương hiệu trong các vụ tranh chấp thương hiệu.
  • Hỗ trợ xác định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
  • Xây dựng chiến lược phát triển và quản trị thương hiệu.
  • Tư vấn khách hàng tham gia các giải thưởng thương hiệu. 
 


Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí và  hiệu quả, phục vụ chất lượng nhất cho hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp bạn.

Hotline: 0988 022 586 (Linh)
            090 222 8998 (Ngọc)

 
phone Hồ Chí Minh: 0936 438 238
Đăng ký tư vấn
Liên hệ