Tư vấn sáng tạo thương hiệu/

Truyền thông thương hiệu

Truyền thông tiếp thị là các hoạt động nhắm đến khách hàng như: quảng cáo, thư trực tiếp (direct mail), chiêu thị, tài trợ và bán hàng cá nhân hoặc tiếp xúc với nhân viên của tổ chức trong khi bán hàng. Truyền thông tổ chức bao quát tất cả các truyền thông khác dựa vào bên trong tổ chức như PR, công tác cộng đồng, truyền thông môi trường, quan hệ với các nhà đầu tư và truyền thông nội bộ. Giá trị thương hiệu dịch vụ được truyền thông tới nhân viên và khách hàng. Giá trị truyền thông đến nhân viên xảy ra chủ yếu qua một tổ hợp của truyền thông quản trị và truyền thông tổ chức, trong khi các khách hàng lĩnh hội được giá trị thương hiệu chủ yếu qua  truyền thông tiếp thị và truyền thông tổ chức. Giá trị được truyền thông tới nhân viên qua : truyền thông nội bộ, hiệu ứng lan truyền giá trị giữa nhân viên với nhau (ripple effect), các nhà quản trị có kinh nghiệm và gương mẫu/tận tụy, các họat động nguồn nhân lực (tuyển dụng, đào tạo,..) và truyền thông bên ngoài. Đối với khách hàng giá trị được truyền thông qua tòan bộ trải nghiệm về thương hiệu của họ, qua tương tác với nhân viên, qua truyền thông thương hiệu bên ngoài và các yếu tố hữu hình của dịch vụ cung cấp. Cuối cùng đề nghị sự nhất quán trong tất cả các hoạt động truyền thông giá trị thương hiệu (de Chernatony et al, 2006).
 
 
XEM THÊM: THIẾT KẾ LOGO


Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp nhất.

Hotline: 0988 022 586 (Linh)
            090 222 8998 (Ngọc)

phone Hồ Chí Minh: 0936 438 238
Đăng ký tư vấn
Liên hệ