Thiết kế và in ấn/

Sáng tạo Slogan

Đã bao giờ bạn tắt TV và lẩm nhẩm theo một giai điệu hay một câu nói quảng cáo nào đó bạn vừa xem. Đã bao giờ bạn cùng bạn bè mình nói ra một cách ngẫu nhiên những câu slogan của một thương hiệu nào đó chưa, chắc chắn là rồi, và còn nói rất nhiều lần, như vậy là thương hiệu đó đã thành công ít nhất ở ngay từ slogan.

Đăng ký tư vấn
Liên hệ