Blog

/ Mẫu hồ sơ năng lực

Phương Phạm
Phương Phạm Phương Phạm

Hồ sơ dự thầu

Chuyên mục: Mẫu hồ sơ năng lực

Đối với một doanh nghiệp dù trong lĩnh vực kinh doanh nào Hồ sơ dự thầu cùng là một tài liệu rất quan trọng, nó giúp doanh nghiệp chinh phục chủ đầu tư, có được những Dự án lớn, những hợp đồng có giá trị kinh tế cao. Chính vì vậy một hồ sơ dự thầu như một nhà thuyết khách tài ba và chân thực, một nhân viên giỏi với mức lương thấp nhất.

Hồ sơ dự thầu là tài liệu do chủ doanh nghiệp xây dựng để mang ra đấu thầu vào các Dự án liên quan đến lĩnh vực mà doanh nghiệp đang mong muốn phát triển. Hồ sư dự thầu sẽ cung cấp cho chủ đầu tư, bên mời thầu thông tin chung về doanh nghiệp, năng lực tài chính, đề xuất triển khai, mức giá, cam kết của doanh nghiệp (nếu có)  và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu để tham dự đấu thầu.Trong trường hợp chỉ định thầu, nhà thầu không lập hồ sơ dự thầu mà chỉ lập hồ sơ đề xuất.Hồ sơ đề xuất là tài liệu do nhà thầu dự kiến được Chủ đầu tư chỉ định lập theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu để làm căn cứ đàm phán, ký kết hợp đồng.
Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thương hiệu, bằng kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn – thiết kế hồ sơ dự thầu, đối với chúng tôi, giúp Khách hàng biên tập và thiết kế một hồ sơ dự thầu chuẩn mực, đủ năng lực để tham gia Dự án, và đặc biệt hơn là giúp Khách hàng có được Dự án bằng cuốn Hồ sơ ấy là niềm vui và động lực để chúng tôi hoàn thiện chính mình.

Quy trình nghiên cứu và thiết kế Hồ sơ dự thầu tại Rubee gồm 3 bước

Bước 1:Tìm hiểu Dự án
Khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết để xây dựng một cuốn Hồ sơ dự thầu, bao gồm:
·        Hồ sơ mời thầu
·        Thông tin Dự án
·        Thông tin chung của công ty
·        Năng lực tài chính của công ty (bao gồm: Báo cái tài chính, Báo cáo thuế,...)
·        Phương án triển khai Dự án
·        Những cam kết chỉ tiêu chất lượng liên quan (nếu có)
Bước 2:Biên tập nội dung Hồ sơ dự thầu
Nội dung cuốn hồ sơ dự thầu sẽ được biên tập theo thông tin Khách hàng cung cấp, đáp ứng được những yêu cầu cần có về một cuốn hồ sơ dự thầu. Bao gồm các nội dung cơ bản sau:
1.     Đơn xin dự thầu
2.     Thông tin pháp lý
2.1.         Giới thiệu công ty
2.2.         Chứng nhận đăng ký kinh doanh
2.3.         Chứng nhận đăng ký thuế
3.     Năng lực tham gia Dự án
3.1.         Năng lực kinh nghiệm
3.2.         Năng lực tài chính
3.3.         Năng lực nhân sự
3.4.         Năng lực máy móc thiết bị (nếu có)
4.     Phương án triển khai Dự án
4.1.         Tổng quan về gói thầu
4.2.         Thuyết minh biện pháp thi công
·        Khái quát về đặc điểm Dự án
·        Phương án triển khai
·        Phương án quản lý tiến độ và chất lượng
5.     Đề xuất giá thầu
5.1.         Thuyết minh cơ sở lập giá dự thầu
5.2.         Bảng dự toán dự thầu (không lớn hơn tổng mức đầu tư)
5.3.         Bảng tính giá chi tiết
Bước 3:Thiết kế Hồ sơ dự thầu
Sau khi hoàn thiện và có được sự thống nhất giữa hai bên về nội dung, Rubee sẽ triển khai thiết kế theo nội dung đã có.
Khách hàng có trách nhiệm cùng chúng tôi hoàn thiện thiết kế cho đến khi có được sản phẩm hoàn chỉnh.
Rubee có trách nhiệm tư vấn giúp khách hàng định hướng phát triển cuốn hồ sơ phù hợp với ngành nghề, Dự án mà doanh nghiệp muốn đấu thầu.Hãy liên lạc cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi ngay bây giờ để được tư vấn miễn phí

Văn phòng TP Hà Nội 
Hotline: 0936 423 566 (Ms. Liên)
             090 222 8998 (Ms. Ngọc)
  Văn phòng TP HCM
   Hotline: 0936 438 238   (Ms. Bích)
                0946 299 968   (Ms. Hương Giang)
 
 
phone Hồ Chí Minh: 0936 438 238
Đăng ký tư vấn
Liên hệ