Blog

/ Kiến thức xây dựng thương hiệu

Phương Phạm
Phương Phạm Phương Phạm

Top 100 thương hiệu giá trị nhất 2015

Chuyên mục: Kiến thức xây dựng thương hiệu

Forbes đã thống kê giá trị toàn bộ các thương hiệu toàn thế giới năm 2015 để đưa ra kết quả về thương hiệu giá trị nhất thế giới. Tiêu chí đánh giá lớn nhất là khả năng mang lại lợi nhuận chủ yếu dựa vào nền tảng xây dựng thương hiệu vững chắc.  Các công ty nhất định phải có trụ sở tại US để có được đánh giá. 
Name
Brand Value
($bil)
Last
SyncForce Customer
1

Apple
 
145.3
1
2
69.3
2
3

Google
 
65.6
3
4
56
4
5

IBM
 
49.8
5
6
39.5
6
7
37.9
8
8

Toyota
 
37.8
9
9
37.5
7
SyncForce Client
10
36.5
18
11

Disney
 
34.6
14
12

AT&T
 
29.1
16
13
28.1
24
14
28.1
10
15

Cisco
 
27.6
12
16

BMW
 
27.5
11
17

Oracle
 
26.8
15
18

Nike
 
26.3
21
19

Intel
 
25.8
13
20
24.7
19
21
24.5
22
22
23.4
26
23

Honda
 
22.6
20
24
22.5
17
SyncForce Client
25
22.3
23
26
20.4
27
27
19.7
30
28

SAP
 
19.6
25
29

Pepsi
 
19
28
SyncForce Client
30

Visa
 
18.8
33
31
17.3
29
32

ESPN
 
16.2
35
33

H&M
 
15.3
31
34
14.8
32
35

HP
 
14.7
36
SyncForce Client 
Đăng ký tư vấn
Liên hệ