Blog

/ Kiến thức thiết kế

Phương Phạm
Phương Phạm Phương Phạm

Logo các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam

Chuyên mục: Kiến thức thiết kế

Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn logo các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam như đại học bách khoa, đại học kinh tế quốc dân, đại học ngoại thương...nhiều mẫu logo đã được các trường đại học thay đổi gần đây cho phù hợp với thời đại, mỗi logo đều mang một cái ý nghĩa và những đặc trưng riêng của mỗi trường như biểu tượng của trường đại học thương mại với logo, hay đại học thủy lợi với điểm nhấn trong logo là cửa xả nước của thủy điện..
Rubee xin giới thiệu tới các bạn 20 mẫu logo của các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam

1. Logo Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Logo Đại Học Bách Khoa Hà Nội

2. Logo Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

logo đại học kinh tế quốc dân

3. Logo Đại Học Giao Thông Vận TảiLogo Đại Học Giao Thông Vận Tải

4. Logo Đại Học Ngoại Thương
5. Logo Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Logo Đại Học Quốc Gia Hà Nội


6. Logo Đại Học Y Hà NộiLogo Đại Học Y Hà Nội

7. Logo Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp
 Logo Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp

8. Logo Đại Học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội
Logo Đại Học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội

9. Logo Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

Logo Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền


10. Logo Đại Học Sư Phạm Hà NộiLogo Đại Học Sư Phạm Hà Nội11. Logo Đại Học Công Đoàn


Logo Đại Học Công Đoàn

12. Logo Đại Học Thương Mại

Logo Đại Học Thương Mại

13. Logo Đại Học Kiến Trúc Hà Nội


Logo Đại Học Kiến Trúc Hà Nội


14. Logo Đại Học Luật Hà Nội

Logo Đại Học Luật Hà Nội

15. Logo Đại Học Văn Hóa Hà Nội


Logo Đại Học Văn Hóa Hà Nội

16. Logo Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh
Logo Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh

17. Logo Đại Học Thủy LợiLogo Đại Học Thủy Lợi

Trên là mẫu logo của 18 mẫu logo của một vài trường đại học hàng đầu, danh sách này không phải là bảng xếp hạng các trường đại học

Xem thêm: Mẫu thiết kế logo

phone Hồ Chí Minh: 0936 438 238
Đăng ký tư vấn
Liên hệ