Blog

/ Kiến thức thiết kế

Phương Phạm
Phương Phạm Phương Phạm

Mẫu thiết kế brochure khách sạn đẹp

Chuyên mục: Kiến thức thiết kế

Rubee Việt Nam giới thiệu tới các bạn 10 mẫu thiết kế brochure dành cho khách sạn và spa từ đó các bạn có thể định hướng được nội dung để đưa vào cuốn brochure sao cho phù hợp nhằm tạo ra được những cuốn brochure đẹp, nội dung brochure thường sử dụng hình ảnh để giới thiệu dịch vụ sản phẩm là chính, chữ được sử dụng it hơn, và được viết một cách cô đọng để miêu tả về sản phẩm dịch vụ.

1. Thiết kế brochure Lordmanalis hotel

Thiết kế brochure Lordmanalis hotel


2. Thiết kế brochure Facilities hotel

Thiết kế brochure Facilities hotel

3. Thiết kế brochure Hands on hotel

Thiết kế brochure Hands on hotel


4. Thiết kế brochure của The islands of Waterside

Thiết kế brochure của The islands of Waterside


5. Thiết kế brochure của R23 hotel

Thiết kế brochure của R23 hotel

6. Thiết kế brochure Breeges resort

Thiết kế brochure Breeges resort


7. Thiết kế brochure Panmid

Thiết kế brochure Panmid

8. Thiết kế Brochure Trump center

Thiết kế Brochure Trump center


9. Thiết kế brochure Hilton

Thiết kế brochure Hilton

10. Thiết kế brochure Royal marine hotel

Thiết kế brochure Royal marine hotel

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ thiết kế brochure của Rubee Việt Nam tại: thiết kế brochure

phone Hồ Chí Minh: 0936 438 238
Đăng ký tư vấn
Liên hệ