Blog

/ Kiến thức xây dựng thương hiệu

Phương Phạm
Phương Phạm Phương Phạm

Xác định đúng mục tiêu cho thương hiệu của bạn

Chuyên mục: Kiến thức xây dựng thương hiệu

Điều Quan trọng để quản lý thương hiệu hiệu quả là định nghĩa rõ ràng về đối tượng của thương hiệu và những mục tiêu mà các thương hiệu cần phải đạt được.
Các mục tiêu mà bạn hy vọng sẽ đạt được với thương hiệu của bạn là gì?
Thương hiệu của bạn nên bao gồm các hình ảnh, năng lực cốt lõi và đặc điểm riêng biệt. Các hiển thị mà bạn thực hiện cũng như những lời người ta sẽ sử dụng để miêu tả công ty của bạn cho người khác, là khuôn khổ cơ bản của thương hiệu của bạn.
 
Để xác định các mục tiêu thương hiệu của bạn tự hỏi mình những câu hỏi sau đây:
·       Đó là những gì mà bạn muốn thương hiệu của mình thể hiện?
·       Những gì bạn muốn người khác biết và nói về các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn?
 
Mục tiêu đạt được có thể bao gồm:
·       Được công nhận bởi nhận được một giải thưởng đặc biệt
 
·       Đạt được một số cụ thể của khách hàng mới trong năm tới
·       Định vị công ty của bạn như là một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong năm tháng tiếp theo
Bạn có thể thấy rằng việc xác định mục tiêu là dễ dàng hơn là phát triển một kế hoạch hành động để đạt được muc tiêu đó, bằng việc xác định mục tiêu đúng bạn có thể vạch ra một kế hoạch để đạt được mục tiêu đó
 
Một khi bạn đã xác định mục tiêu của bạn là bước tiếp theo là xây dựng và phát triển của chiến lược thương hiệu bằng cách liệt kê ra như thế nào, khi nào, và những gì bạn sẽ làm gì để thực hiện và đáp ứng những mục tiêu thương hiệu của bạn.
Sử dụng các câu hỏi trên để xác định mục tiêu thương hiệu của bạn. Liệt kê từng mục tiêu và đưa ra kế hoạch thực hiện cho từng mục tiêu đó càng cụ thể thì việc bạn đạt được mục tiêu đó càng cao, như bạn có thể vạch ra những gì cần làm trong quý này, tháng này để đáp ứng mục tiêu, hãy cũ thể từng lịch trình cùng với việc xác định đúng mục tiêu bạn sẽ thành công
phone Hồ Chí Minh: 0936 438 238
Đăng ký tư vấn
Liên hệ