Blog

/ Kiến thức xây dựng thương hiệu

Phương Phạm
Phương Phạm Phương Phạm

Đăng ký nhãn hiệu

Chuyên mục: Kiến thức xây dựng thương hiệu


Khi bạn muốn đăng ký một nhãn hiệu bạn cần phải đăng ky nhãn hiệu đó với cực sở hữu trí tuệ việt nam, Rubee Việt Nam xin khái quát qua vê trình tự đăng ký nhãn hiệu:

-         Khi bạn muốn đăng ký một nhãn hiệu bạn cần nộp đơn lên cục sở hữu trí tuệ , cục sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận đơn: đơn đăng ký nộp tại cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện của cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
-         sau khi nhận đơn cục sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có hợp lệ cho việc đăng ký nhãn hiều này hay không.
-         Thẩm định nội dung đơn: đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu  trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng cho việc đăng ký nhãn hiệu
-         Sau khi đã thẩm định đơn và nội dung đơn cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ:
+ nếu đói tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ
+ nếu đối tượng trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì cực sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ cho việc đăng ký nhãn hiệu này, ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố tren công báo sở hữu trí tuệ
►       Thành phần, số lượng hồ sơ

-         số lượng hồ sơ : 01 bộ
-         Thành phần hồ sơ:
               + Mẫu nhãn hiệu ( 09 mẫu kích thước 80 x 80 mm)
               + các tài liệu liên quan ( nếu có)
               + chứng từ nộp phí, lệ phí
►       Thời hạn giải quyết

-         Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn
-         Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ
-         thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn


Thiết kế logo | Thiết kế profile | Thiết kế bao bì
phone Hồ Chí Minh: 0936 438 238
Đăng ký tư vấn
Liên hệ