Blog

/ Kiến thức xây dựng thương hiệu

Phương Phạm
Phương Phạm Phương Phạm

Các yếu tố để xây dựng một thương hiệu mạnh

Chuyên mục: Kiến thức xây dựng thương hiệu

         Một thương hiệu mạnh bao gồm nhiều yếu tố khác nhau để xây dựng lên nó như chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, khả năng nhận diện thương hiệu như logo công ty, hệ thống nhận diện thương hiệu, khả năng quảng cáo thương hiệu cho khách hàng tiềm năng và thực thi nó một cách nhất quán.

         Tất cả các yêu tố đó phải tương sứng với nhạu, phát triển đồng thời, nếu chúng ta chỉ có những sản phẩm chất lượng mà khách hàng không biết đến sản phẩm của chúng ta thì cũng không thể bán được sản phẩm và ngược lại nếu có một hệ thống nhận diện thương hiệu tốt nhưng sản phẩm lại không đạt chất lượng khi đó khách hàng sẽ bỏ chúng ta.

         Nhiều ý kiến cho rằng Bản chất của một thương hiệu không phải là các yếu tố bên ngoài như logo, tên thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu nhưng làm thế nào bạn cảm thấy về sản phẩm hay dịch vụ đó, và bạn sẽ quên nó ngay sau khi đó, do vậy tên thương hiệu, logo thương hiệu thực sự quan trọng đối với một sản phẩm hay dịch vụ nào đó để giúp khách hàng có thể nhớ đến sản phẩm hay dịch vụ của bạn
do vậy nếu bạn muốn xây dựng một thương hiệu mạnh hãy xây dựng cho mình một sản phẩm chất lượng và một hệ thống nhận diện chất lượng nhất.
 
         Nếu bạn đã có một sản phẩm chất lượng hãy gọi cho chúng tôi Rubee Việt Nam để được tư vấn một cách toàn diện về chiến lước thương hiệu nhằm thu hút khách hàng mục tiêu của bạn. Chúng tôi là công ty sáng tạo thương hiệu hàng đầu 


Công Ty Cổ Phần Rubee Việt Nam
văn phòng Hà Nội
số 32/196  - cầu giấy - Hà Nội
tel: 043 8330555

Phòng kinh doanh
- Ms. Ngọc: 0988 022 386
- Ms. Mai  : 0988022368
phone Hồ Chí Minh: 0936 438 238
Đăng ký tư vấn
Liên hệ