Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek

Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 1 đẹp Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 1 chuyên nghiệp
Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 2 đẹp Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 2 chuyên nghiệp
Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 3 đẹp Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 3 chuyên nghiệp
Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 4 đẹp Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 4 chuyên nghiệp
Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 5 đẹp Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 5 chuyên nghiệp
Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 6 đẹp Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 6 chuyên nghiệp
Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 7 đẹp Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 7 chuyên nghiệp
Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 8 đẹp Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 8 chuyên nghiệp
Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 9 đẹp Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 9 chuyên nghiệp
Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 10 đẹp Logo công ty thiết bị công nghiệp Glotek 10 chuyên nghiệp
1. Tên thương hiệu :  GLOTEK

2. Ý nghĩa tên thương hiệu:
Thể hiện tính công nghệ toàn cầu
Glo: viết tắt của từ Global
Tek: Viết tắt của từ Technology, nhưng chữ C tại một số nước trên thế giới được dùng thay là chữ K, nên chữ C sẽ được thay bằng chữ k thể hiện đa công nghệ, đa ngôn ngữ, đa văn hóa và đa sắc tộc với mong muốn mang công nghệ đi khắp nơi và ngược lại

3. Slogan/tagline:

Tạm dùng: Connecting future (kết nối tương lai)

4. Màu sắc :

Màu chủ đạo: Màu Xanh Eco
Màu bổ trợ: Màu Vàng mộc

Tham khảo thêm: thiết kế logo | thiết kế bao bì | nhận diện thương hiệu

Số lần xem : 2886

Đăng ký tư vấn
Liên hệ