Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn

Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 1 đẹp Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 1 chuyên nghiệp
Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 2 đẹp Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 2 chuyên nghiệp
Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 3 đẹp Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 3 chuyên nghiệp
Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 4 đẹp Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 4 chuyên nghiệp
Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 5 đẹp Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 5 chuyên nghiệp
Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 6 đẹp Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 6 chuyên nghiệp
Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 7 đẹp Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 7 chuyên nghiệp
Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 8 đẹp Logo công ty xuất nhập khẩu Long Sơn 8 chuyên nghiệp
ý nghĩa thiết kế logo
Màu sắc

- Màu xanh là màu chủ đạo
- Màu theo tính tương sinh mệnh Mộc

Yếu tố phong thủy

Quan tâm đến yếu tố phong thủy  mệnh Mộc

Quá trình thiết kế logo thể hiện được:

- Logo đơn giản, hiện đại, dễ nhận biết
- Thể hiện tính toàn cầu vì công ty hoạt động trong LV Xuất Nhập Khẩu
- Sử dụng các hình ảnh liên quan đến công cụ vận chuyển, Xuất NK, cảng hàng hải……

Tham khảo thêm: thiết kế logo | thiết kế biển quảng cáo | thiết kế tờ gấp

Số lần xem : 4071

Đăng ký tư vấn
Liên hệ