Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid

Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 1 đẹp Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 1 chuyên nghiệp
Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 2 đẹp Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 2 chuyên nghiệp
Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 3 đẹp Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 3 chuyên nghiệp
Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 4 đẹp Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 4 chuyên nghiệp
Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 5 đẹp Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 5 chuyên nghiệp
Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 6 đẹp Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 6 chuyên nghiệp
Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 7 đẹp Logo cửa hàng đồ chơi trẻ em Kid Kid 7 chuyên nghiệp
Font chữ logo: Thiết kế font chữ mới theo chủ đề font chữ cũng là biểu tượng
Kích thước tối thiểu của biểu tượng không được phép nhỏ hơn các chỉ số quy định như trên, nhằm đảm bảo cho biểu tượng luôn rõ ràng và dễ nhận diện.
Kích thước tối thiểu của biểu tượng không được phép nhỏ hơn các chỉ số quy định như trên, nhằm đảm bảo cho biểu tượng luôn rõ ràng và dễ nhận diện.
Thiết kế logo Kid Kid với yếu tố màu sắc là yếu tố đảm bảo cho sự thống nhất và đúng chuẩn mực của hệ thống nhận diện thương hiệu. Do đó, trong in ấn, gia công, hệ số màu được đo bằng các chỉ số trong bảng thống kê trên. Trong trường hợp cho phép lấy sai số, độ sai số của màu đo cho phép là 10%, và không được phép vượt quá chỉ số này.

Tham khảo thêm: Thiết kế logo công ty  | đặt tên thương hiệu | sáng tác slogan

Số lần xem : 4096

Đăng ký tư vấn
Liên hệ